+371 26641227
2023.gada 9.februāris
Simona, Apolonija

Meklējam papildspēkus! #teirdarbs

Meklējam papildspēkus – dabu un ekipējumu mīlošu pārdevēju – konsultantu uz pilnu un nepilnu slodzi.
CV un motivācijas vēstuli (līdz 350 rakstu zīmēm) sūtīt uz celotajs@celotajs.com līdz 10.februārim.

Sīkāka informācija – celotajs@celotajs.com

Amata galvenie pienākumi:

Noformēt pirkumus, sagatavot un uzturēt kārtībā tirdzniecības vietu, informēt vadītāju par preču pasūtīšanas nepieciešamību, nepieciešamības gadījumā veikt preču pasūtīšanu, pieņemšanu, uzskaiti, uzglabāšanu, uzticēto mazumtirdzniecības uzņēmuma materiālo vērtību kvalitātes un kvantitātes kontroli, ievērojot vides, darba aizsardzības, sanitārās, higiēnas prasības, kā arī tirdzniecības iekārtu un inventāra ekspluatācijas noteikumus un pildīt citus vadītāja uzticētos pienākumus.

1. Veikt tirdzniecības iekārtu un inventāra sagatavošanu darbam atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.
2. Uzturēt kārtībā savu darba vietu, preces un tirdzniecības iekārtas.
3. Lietot tirdzniecības iekārtas un inventāru atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem.
4. Ievērot personīgās higiēnas prasības.
5. Ievērot iekšējās kārtības noteikumus.
6. Izvēlēties darba pienākumu veikšanai atbilstošu darba apģērbu.
7. Kontrolēt preču pieprasījumu un apriti.
8. Pārzināt uzņēmuma preču sortimentu.
9. Noformēt un veikt preču pasūtījumu.
10. Pārzināt preču pavaddokumentus.
11. Noteikt pieņemamo preču atbilstību pavaddokumentiem un pārvadāšanas noteikumiem.
12. Veikt preču sadali un novietošanu uzglabāšanas vietās.
13. Lietot mērinstrumentus un iekārtas preču sagatavošanas tirdzniecībai.
14. Izvietot preces tirdzniecības zālē.
15.Ievērot preču uzglabāšanas termiņus un glabāt preces atbilstošI kvalitātes saglabāšanas prasībām.
16. Veidot pozitīvu saskarsmi ar pircēju, nosakot pircēja psiholoģisko tipu.
17. Jautāt un aktīvi klausīties, veidot dialogu ar pircēju.
18. Konsultēt pircēju par preču izvēli, ievērojot profesionālās ētikas principus.
19. Sniegt informāciju par preces īpašībām un nepieciešamības gadījumā demonstrēt tās.
20. Informēt pircēju par preču iegādes noteikumiem.
21. Rīkoties ar kases aparātu un naudas līdzekļiem.
22. Noformēt bezskaidras naudas norēķinus.
23. Noformēt pirkuma dokumentāciju.
24. Sagatavot preces pārdošanai.
25. Nepieciešamības gadījumā organizēt preču piegādi, sagatavojot atbilstošo dokumentāciju.
26. Organizēt pircēju plūsmu tirdzniecības zālē, novēršot rindu veidošanos.
27. Paredzēt un izprast pircēju rīcību.
28. Izmantot apsardzes iekārtas.
29. Lietot saskarsmes un komunikācijas prasmes.
30. Veikt citus darba pienākumus.